Acoustique

Chercheurs

 

Chef d’équipe :  GUESSOUM Abderrezak

 

GUESSOUM Abderrezak       

AREZKI Madjid              

CHENTIR Amina              

MADDI Abdelkader                  

MEKRAZI Mohamed        

YKHLEF Farid